taggenbrock

consultancy

Organisaties en leiders uitdagen en ondersteunen in hun complexe en continu veranderende omgeving. Dat is onze missie. Vanuit onze jarenlange leidinggevende ervaring zowel in het bedrijfsleven als in het publieke domein coachen, adviseren, mentoren, trainen, inspireren en ondersteunen wij leiders en leiderschapsteams in alle fasen van hun ontwikkeling.

We ont-wikkelen wat in-gewikkeld is. Wij beloven kwaliteit en maatwerk; zo zorgen we voor leiderschap met impact!

leiderschap met impact

ONZE VISIE
Leiding geven aan anderen betekent allereerst leiding geven aan jezelf. Jezelf kennen, in de spiegel durven kijken. Weten waar kracht en energie zit. Weten wat van waarde is. Vanuit visie een beweging creëren en anderen daarin meenemen. Verantwoordelijkheid nemen en geven, potentie zien in anderen en hen stimuleren om hun grenzen te verleggen. Leiderschap is overal en zit in iedereen.

In de uitdagende en continue veranderende wereld van vandaag, hebben we daarnaast één zekerheid, namelijk dat de manier waarop we vroeger succesvol waren, veelal niet de manier is om succesvol te blijven in de toekomst. Dit vraagt om leiderschap met ambitie en een heldere visie op toekomstige ontwikkelingen en mogelijkheden. Met oog voor de impact op de bredere omgeving. Zelf uit je comfort zone durven treden en anderen daartoe uitdagen en daarin ondersteunen. Samen gaan voor collectief succes en kracht halen uit diversiteit.

Kortom: wat mensen en organisatie verder brengt is Leiderschap met impact!
meer weten?