Interim Management

Leiden van Organisaties in Verandering

Op zoek naar een partij met ruime leidinggevende ervaring en een duidelijke visie op professionalisering en verandering? Wij zijn gespecialiseerd in het leiden, begeleiden en adviseren van onderwijs- en HR organisaties in verandering. Door ons sterke analytische vermogen verliezen we nooit het grotere geheel en het uiteindelijke doel uit het oog.

In ruim 30 jaar hebben wij een brede en uitgebreide (internationale) ervaring en expertise opgebouwd. Wij zien snel wat er speelt in complexe organisaties en geven helder aan wat wel en nog niet werkt. We snappen waar mensen mee zitten, voelen aan wat nog niet lekker loopt en weten hoe het is om verantwoordelijkheid te dragen en te geven. Door ons sterke analytische vermogen verliezen we nooit het grotere geheel en het uiteindelijke doel uit het oog.

Werken vanuit sterke waarden

vertrouwen

Leidinggeven betekent voor ons: ervoor zorgen dat mensen doen wat er gedaan moet worden, omdat ze dat zélf graag willen en zélf vertrouwen hebben in een goed (team)resultaat. Mensen die geloven in zichzelf en durven staan voor hun zaak. Dit vormt de sleutel voor succes.

Verbinden

Sterk leiderschap verbindt mensen aan elkaar, aan de organisatie en aan gemeenschappelijke doelen. Mensen meenemen in de koers zorgt daarbij voor draagvlak en voor nieuwe perspectieven. We brengen mensen bij elkaar in netwerken die over de grenzen van organisaties heen gaan. Zo zorgen we ervoor dat mensen gezamenlijk zoeken naar oplossingen en daarbij van elkaar leren.

Verbeteren

Doelgericht werken aan betere resultaten, door maatwerk bij uw specifieke uitdaging. Op basis van een grondige analyse van de situatie, de doelen en de kwaliteiten van de school of HR-organisatie werken wij planmatig toe naar het eindresultaat. Wij adviseren en begeleiden wij bij het verbeteren van de kwaliteit en het professionaliseren van processen, tools en mensen binnen de organisatie. Het realiseren van een cultuurverandering is hier veelal onlosmakelijk aan verbonden.