talent challenge

impact acceleration

Team Challenges Impact Acceleration is voor leidinggevenden die vanuit de kracht van de samenwerking optimaal succesvol willen zijn met hun team. Voor teams die zichzelf willen verbeteren of die staan voor een nieuwe uitdaging, zorgt deze solution voor een krachtige kick-start en een effectief teamplan om de teamdoelen te realiseren en de teamuitdagingen te overwinnen.

Deze solution bevat de volgende onderdelen:

team Ignite

De solution start met het gezamenlijk exploreren van de ambitie van het team en het in kaart brengen van de uitdagingen waar het team voor staat. Dit levert een Team-Challenges profiel op. Vanaf de start introduceren we in het team de Challenges Mindset. De deelnemers ervaren dat uitdagingen juist (positieve) energie en kansen geven in plaats van dat ze een barrière vormen voor verandering en succes.

team insight

Vervolgens voeren we een gedegen assessment uit waarin we op individueel niveau het gedrag en de drivers van de team deelnemers kritisch en objectief analyseren. De individuele Talent-profielen matchen we met het Team Challenges profiel. Hierdoor weten we voor elk van de teamuitdagingen wie van de teamleden deze het beste aankan en wie daar meer moeite mee zal hebben. Dit inzicht delen we met de individuele deelnemers. We vragen hen om dit vervolgens zelf in de groep in te brengen.  Hierdoor kan het team gebruik maken van de aanwezige complementariteit en van elkaars kijk op en aanpak van de uitdagingen leren.

team impact

Aanvullend op het individuele assessment neemt het team deel aan een Team Challenge Exercise (groepsoefening). De uitkomsten bespreken we met het team in een feedforward dialoog waarin we de deelnemers laten ontdekken:

De uitkomsten van deze discussie worden omgezet in een team groeiplan. Dit plan vormt de basis voor het gezamenlijk realiseren van de team ambitie, het aangaan van de team uitdagingen en het daarbij optimaal gebruik maken van de diversiteit binnen het team.

team transform

Vanuit dit groeiplan krijgt elk van de teamleden één of meerdere Challenging Assignments mee. Hiermee verankert het team de groei- en verbeterplannen in de praktijk. Het inbouwen van feedback- en reflectiemomenten met het team zorgt voor continuïteit in het team-ontwikkel proces.  

De organisatie kan de resultaten van de Team Challenges Impact Acceleration Solution gebruiken voor het inrichten van loopbaanpaden en  Development Programma’s, het samenstellen van projectteams en in het kader van Succession Planning.