talent challenge

impact coaching

Talent Challenges Impact Coaching is voor leidinggevenden die willen groeien in hun huidige rol of die toe zijn aan een nieuwe uitdaging.

Deze solution bevat de volgende onderdelen:

ignite

De coaching start met het exploreren van de verander- en groei ambitie en het in kaart brengen van de uitdagingen die dit met zich meebrengt. We gaan daarbij samen met de deelnemer op zoek naar de uitdagingen die in diens out-of-comfort zone liggen. Het aangaan van deze uitdagingen en hierop gecoacht worden zorgt ervoor dat mensen beste uit zichzelf halen en een bestendige groei realiseren.

insight

Vervolgens voeren we een gedegen Talent Insight Assessment uit waarin we het gedrag, de capaciteiten, drijfveren en ervaring van de deelnemer kritisch en objectief analyseren.

impact

De uitkomsten bespreken we in een feedforward dialoog waarin we de deelnemer laten ontdekken welke uitdagingen de meeste energie genereren,  welke aanpak leidt tot het succesvol overwinnen van de uitdagingen en in welke rol(len) en context diens kwaliteiten het meest tot zijn recht komen. Dit levert een duidelijke focus op in de ambitie en de verbeterdoelen. Samen met de deelnemer stellen we het groeiplan op. Hierin staat groei door het aangaan van challenging assignments centraal.

transform

We zorgen tenslotte voor een goede verankering in de praktijk, waar de deelnemer - samen met een mentor uit de eigen organisatie – werkt aan de realisatie van het groeiplan. Onderdeel van de overdracht naar de praktijk is het verschaffen van coaching tips aan de mentor van de deelnemer en het inbouwen van één of meerdere reflectie momenten.