talent challenge

Insight assessment

Het Talent Challenge Insight Assessment stelt u in staat om de meest geschikte persoon te selecteren voor een leidinggevende functie en tevens om het in de organisatie aanwezige leiderschapstalent optimaal te benutten. 

Met de resultaten van dit assessment kunt u top-talenten selecteren en behouden en hun leiderschapsontwikkeling accelereren. 

Deze solution bevat de volgende onderdelen:

Selectie voor Leidinggevende functies

Met het Talent Challenges Insight Assessment brengt u het leidinggevende talent van een (interne of externe) kandidaat voor een functie in kaart.

De basis van dit assessment is een analyse van de meest essentiële uitdagingen (vanuit de rol, de doelen en de context) waar de leidinggevende in deze functie mee te maken krijgt. Vervolgens voeren we een gedegen Talent assessment uit waarin we het gedrag, de capaciteiten, drijfveren en ervaring van de kandidaat kritisch en objectief analyseren.

Het Talent-profiel van de kandidaat matchen we met de uitdagingen waarvoor hij/zij komt te staan in de functie. Hierdoor weten we of iemand de huidige en toekomstige uitdagingen in de rol aankan en hoe de verdere leiderschapsontwikkeling gericht vormgegeven kan worden.

Dit inzicht bespreken we met de betrokken leidinggevende en rapporteren we naar de organisatie. Dit stelt de organisatie in staat de meest geschikte persoon te selecteren voor de aanwezige uitdagingen. Met de resultaten van het Talent Challenges Insight Assessment is de verdere onboarding in de functie effectief en efficiënt aan te pakken. Dit vergroot de kans op succes in de functie aanzienlijk.

Indien er geen goede fit is tussen het talent van de kandidaat en de uitdagingen in de functie, bespreken we met de kandidaat binnen welke rol & context diens kwaliteiten beter tot zijn recht komen. Dit zorgt veelal voor een positieve kandidaat-ervaring en vergroot de acceptatie van de uiteindelijke beslissing.

Leiderschapspotentieel Audit

Met het Talent Challenges Insight Assessment kunt u tevens het leidinggevende potentieel binnen uw organisatie in kaart te brengen. Hierdoor is het leiderschapstalent dat u al in huis heeft optimaal te benutten en kunt u top-talenten ontdekken, behouden en hun leiderschapsontwikkeling accelereren.

De basis van dit assessment is een analyse van de leiderschapsrollen in uw organisatie, de resultaten waar de leidinggevenden verantwoordelijk voor zijn en de verschillende contexten waarbinnen zij moeten opereren. Deze analyse levert een aantal Leiderschap-Challenges profielen op.

Vervolgens voeren we een gedegen assessment uit waarin we het gedrag, de capaciteiten, drijfveren en ervaring van de deelnemers aan de audit kritisch en objectief analyseren.

De Talent-profielen van de deelnemers matchen we met de Leiderschap-Challenges profielen. Hierdoor weten we wie er binnen de organisatie het potentieel heeft om succesvol te zijn in een leiderschapsrol, maar bovenal wie bepaalde huidige en toekomstige uitdagingen het beste kan overwinnen.

Met de individuele deelnemers bespreken we in welke rol & context hun kwaliteiten het beste tot zijn recht komen. Het assessment levert waardevolle input voor het verder vormgeven van individuele ontwikkel programma’s.

De organisatie kan de resultaten gebruiken voor Leadership Development en Acceleration Programma’s en in het kader van Succession Planning.