Impact assessment

(Leiderschaps)talent in kaart brengen

Ons Impact Assessment stelt organisaties in staat om de meest geschikte persoon te selecteren voor een leidinggevende functie of (intern) leiderschap ontwikkel traject. Middels een gestructureerde en objectieve individuele talent meeting verschaffen we een scherp inzicht in de kwaliteiten en aandachtspunten van betrokkene. Wij relateren dit aan het vooraf vastgestelde leiderschap profiel en vertalen dit naar een concreet advies richting individu en organisatie. We maken gebruik van wetenschappelijk gefundeerde assessment methodes en -tools om het gedrag, de persoonlijkheid, capaciteiten, drijfveren en ervaring in kaart te brengen.

We zorgen voor een positieve kandidaat-ervaring en vergroten de acceptatie van de uiteindelijke beslissing door gerichte en constructief kritische feedback en reflectie. Ons advies beperkt zich niet tot de te nemen selectiebeslissing, maar omvat ook tips voor de onboarding en ontwikkeling van de deelnemer(s). Dit vergroot de kans op succes in de functie aanzienlijk.

Het impact assessment kan goed ingezet worden om het in de organisatie aanwezige leiderschapstalent tijdig te ontdekken en optimaal te benutten. Naast de individuele kwaliteiten en aandachtspunten brengen we dan op team- en organisatie niveau het leiderschapspotentieel in kaart. We geven concreet advies over hoe de al aanwezige collectieve kracht het beste aan te wenden is, en hoe de geconstateerde hiaten kunnen worden aangepakt.