interim directie & management primair onderwijs

rachel taggenbrock

Mensgericht, daadkrachtig, analytisch, planmatig en verbindend

In vijf kernwoorden is dit wie ik ben als leidinggevende en adviseur. Daarnaast ben ik doortastend en flexibel en plaats alle voorwaartse stappen logischerwijs in het grotere geheel.

Met meer dan 30 jaar ervaring in het basisonderwijs -waarvan ruim 12 jaar als (interim-) directeur- heb ik ervaring met het verbeteren van onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg in dynamische omgevingen. Daarbij maak ik gebruik van mijn sterk analytisch vermogen en verlies nooit het grotere geheel en het uiteindelijke doel uit het oog. Ik hou van complexe situaties en spring graag in het onbekende diepe. 

Als interim directeur en adviseur zorg ik voor een duidelijke koers en kaders en ik maak ruimte voor groei en ontwikkeling. Mijn drijfveer is dan ook om een school zodanig te versterken dat het onderwijs voor leerlingen beter wordt. Ik werk aan gezamenlijkheid en draagvlak; samenwerken is een van de eigenschappen die ik ruimschoots inzet. Ik hou ervan te verbinden en zo te werken aan een professionele cultuur; en behaalde successen met elkaar te vieren. Ik geloof in goed onderwijs voor elk kind als onderdeel van een goede start in hun leven. Dit vraagt om leerkrachten die geloven in zichzelf en durven staan voor hun zaak.

Meer weten?
Neem contact met mij op!

Intake

Voorafgaand aan de start van het interimwerk vindt een uitgebreide intake met de opdrachtgever plaats, waarbij de vraag van de opdrachtgever wordt besproken. Op basis van de intake wordt een offerte opgesteld en na accordering ga ik aan het werk. De opdracht die tijdens de intake is besproken vormt het uitgangspunt bij mijn interimwerk op de betreffende school. Na verloop van een aantal weken volgt een plan van aanpak dat met de opdrachtgever wordt besproken. Wellicht behoeft de opdracht enige bijstelling. Vervolgens hou ik de opdrachtgever middels regelmatige rapportages en tussentijdse evaluaties op de hoogte van de vorderingen. Aan het einde van de opdracht volgt een eindevaluatie met de opdrachtgever.

Win - win

Bij interim opdrachten is er sprake van een situatie waarbij er tijdelijk geen directeur aanwezig is en wordt er meestal toegewerkt naar een situatie mét een nieuwe vaste directeur. Er zal dan een procedure worden gestart om een profielschets op te stellen voor de nieuw te benoemen directeur en er zal een benoemingsadviescommissie worden gevormd. 

Als ik een interim-opdracht in zo’n situatie doe, kan ik input geven voor de profieltekst voor de nieuwe directeur. Immers, ik ken de school dan al en weet wat er op die school precies nodig is aan leidinggevende competenties. Wat voor iemand zou goed passen op die school? Wat moet de nieuwe directeur vooral in huis hebben om tot een goede match te komen met het team? 

Ik kan de benoemingsadviescommissie in zo’n situatie begeleiden bij het vormgeven van het sollicitatietraject, het stellen van de juiste vragen en het maken van de juiste keuze, zonder zelf actief deel te nemen aan die commissie. De beslissing ligt dan ook geheel in handen van de mensen die met de nieuwe directeur gaan werken. De nieuwe directeur kan ik vervolgens inwerken op locatie zolang als nodig is. Op deze manier is begeleidings- en advieswerk een onderdeel van mijn interimwerk en creëer ik een win-win situatie voor de school.