interim human resources en talent management

Meer weten?
Neem contact met mij op!

joost taggenbrock

Klantgericht, resultaatgericht, kritisch-analytisch, authentiek en evenwichtig

In vijf kernwoorden is dit wie ik ben als leidinggevende en adviseur.

De problemen en uitdagingen van klanten staan bij mij centraal. Klanten ervaren bij mij een sterke betrokkenheid, professionaliteit en een drive om hun verwachtingen te overtreffen. Door de vragen van klanten gestructureerd en planmatig aan te pakken, lever ik grondig en kwalitatief goed werk af. Ik hou me consciëntieus aan de gemaakte afspraken, zonder daarbij aan flexibiliteit in te boeten.

Bij de adviezen die ik geef en de interventies die ik doe hou ik het te bereiken resultaat continue in het oog. Ik hanteer een data-driven benadering van HR om zodoende de toegevoegde waarde van de HR-interventies op het succes, de continuïteit en de groei van de organisatie aan te tonen.

Ik ben een kritische en onafhankelijke professional in hart en nieren. Vanuit een krachtige analyse van de situatie kom ik met nieuwe perspectieven en oplossingsrichtingen. Ik toon daarbij zowel een strategische kijk op de business als een praktische vindingrijkheid. Mijn brede ervaring als operationeel en strategisch leidinggevende heeft mijn gevoel voor de business aangescherpt. Samen met mijn in de loop van 25 jaar opgebouwde internationale expertise op het terrein van Talent Management, Assessment en Development, maakt dit mij tot een strategische ‘hands-on’ sparringpartner voor HR- en Business leiders.

Als leidinggevende creëer ik een werkomgeving op basis van (cross-functionele) samenwerking, autonomie, empowerment en vertrouwen. Vanuit charisma en een positieve houding ten opzichte van mensen, inspireer ik anderen en daag ik hen uit om boven verwachting te presteren.

Expertise gebieden

Leider HR transformatie

Het initiëren, opzetten en implementeren van een verbeterproces binnen de HR-organisatie. Dit aan de hand van een HR-strategie waarbij de focus ligt op de toegevoegde waarde van de HR-interventies op het succes, de continuïteit en de groei van de organisatie.

HR Architect

Het operationeel vertalen van de HR-strategie in HR-processen, tools en technologie. Specialist op het gebied van Selectieprocessen en Assessment tools, Competentie Management, Performance Management en Leadership Development.

Strategisch HR partner

Strategische ‘hands-on’ sparringpartner voor HR- en Business leiders. Hanteert een resultaatgerichte en data-analytics benadering van HR. Stakeholdermanagent vanuit openheid, vertrouwen en professionaliteit.

HR Netwerkleider

Netwerkleider die het HR-team uitdaagt en ondersteunt in het professionaliseren van de HR-organisatie. Creëert een werkomgeving op basis van (cross-functionele) samenwerking, autonomie, empowerment en vertrouwen.

Internationaal HR Projectmanager

Projectmanager met een ruime (internationale) ervaring in het opzetten en implementeren van strategische en complexe HR-projecten.

Senior consultant Assessment en Development Centers

Senior consultant met ruime (internationale) ervaring in het ontwerpen, implementeren, faciliteren en uitvoeren van Assessment- en Development Centers.

Trainer People Management Excellence programma's

Senior trainer met ruime (internationale) ervaring met het ontwerpen en verzorgen van workshops en trainingen voor HR-professionals en lijnmanagers op het gebied van selectie, performance management en coaching. Gecertificeerde trainer voor de OPQ (persoonlijkheidsvragenlijst).

aanpak

Voorafgaand aan de start van een opdracht vindt een uitgebreide intake met de opdrachtgever plaats, waarbij de vraag van de opdrachtgever wordt besproken. Op basis van de intake wordt een offerte opgesteld en na accordering ga ik aan het werk. De opdracht die tijdens de intake is besproken vormt het uitgangspunt bij mijn activiteiten. Na verloop van een aantal weken volgt een plan van aanpak dat met de opdrachtgever wordt besproken. Wellicht behoeft de opdracht enige bijstelling. Vervolgens hou ik de opdrachtgever middels regelmatige rapportages en tussentijdse evaluaties op de hoogte van de vorderingen. Aan het einde van de opdracht volgt een eindevaluatie met de opdrachtgever.