Organisatie advies

Focus op toekomstig succes

Vanuit een onderwijs- en organisatiekundige achtergrond adviseren en ondersteunen wij bij het verbeteren van de (onderwijs)kwaliteit en processen en bij het vorm en inhoud geven aan strategisch talent management. Ons advies is altijd concreet en direct toepasbaar in de praktijk en is tegelijkertijd geworteld in theorie. Onze focus ligt op het versterken van persoonlijk leiderschap in de organisatie. Vanuit vertrouwen in de ontwikkelkracht van mensen brengen we de aanwezige talenten in kaart en werken we vanuit co-creatie aan de oplossing voor het vraagstuk dat er ligt.

Verbeteren (onderwijs) kwaliteit en processen

We helpen een directeur, MT of team bij de uitleg of de interpretatie van het Waarderingskader van de Inspectie. Voorafgaand aan een Inspectiebezoek kunnen we een audit uitvoeren, met een brede of juist een smalle scope. Wij geloven in de kracht van samenwerking en werken regelmatig samen met andere (onderwijs)adviesbureaus bij het uitvoeren van complexere adviesopdrachten. Hoe wordt er les gegeven? Is er een doorgaande lijn en hoe is deze zichtbaar? Zijn de kinderen veilig en leren ze genoeg? De groepen in om écht goed te kijken hoe er les wordt gegeven, schiet er op sommige scholen wel eens bij in. Wat gaat in elke groep goed en wat is in dit team nog een puzzel? We bevorderen double-loopleren door de directeur en/of het MT mee te nemen de groep in. We koppelen de bevindingen samen met het MT terug aan het team en bepalen de volgende stappen zodat de kinderen goed les krijgen passend bij hun capaciteiten. Daarnaast coachen we de directeur of het MT van een school om zicht te krijgen en te houden op de onderwijskwaliteit en helpen we hem of haar bij teamprocessen zoals visie-missietrajecten, opstellen van een Schoolplan of Werkverdelingsplan of welke vraag er maar ligt. Met meer dan vijftien jaar leidinggevende ervaring in het onderwijs bepalen we in gesprek met de opdrachtgever wat er nodig is om de ontwikkeling van de school een boost te geven.

Strategisch talent management

Continue veranderingen en nieuwe uitdagingen vragen om het regelmatig evalueren en herzien van de strategie van de organisatie. Wij treden op als strategisch sparring partner bij het specificeren en met impact formuleren van de visie en strategie van de organisatie. Een belangrijke toegevoegde waarde van onze expertise is dat we de ambitie van de organisatie concreet kunnen vertalen naar wat dit aan drive, gedrag en dynamiek vraagt. Door voor en met de organisatie een helder en inspirerend competentiemodel te formuleren, brengen we de visie tot leven en creëren we beweging. We adviseren, ondersteunen en trainen de organisatie om het in de organisatie aanwezige talent in kaart te brengen en om daadwerkelijk een gedrags- en cultuur verandering te realiseren.