talent challenge

visie en kernwaarden

We zien uitdagingen als bron van positieve energie en als kans voor verdere ontwikkeling en verbetering. We dagen anderen ook actief uit om uit hun comfort zone te treden, te groeien en betere resultaten te leveren voor de organisatie. We zijn daarin analytisch- en constructief kritisch. We bieden nieuwe perspectieven op situaties en alternatieve oplossingsrichtingen voor problemen.

onze kernwaarden

Vertrouwen in elkaar

Elkaar vertrouwen en op elkaar kunnen bouwen is voor ons de basis voor succes en groei. We zijn niet alleen zelf sterk betrokken bij wat we doen voor onze klanten, maar zorgen er ook voor dat onze interventies de betrokkenheid bij en het vertrouwen van de mensen in de te bereiken doelen versterken.

Leidinggeven betekent voor ons: ervoor zorgen dat mensen doen wat er gedaan moet worden, omdat ze dat zelf graag willen en zelf vertrouwen hebben in een goed (team)resultaat. Mensen die geloven in zichzelf en durven staan voor hun zaak. Dit vormt de sleutel voor succes.

Verbeteren

De vragen, problemen en unieke context van onze klanten staan centraal in onze dienstverlening. We helpen klanten bij het aangaan en overwinnen van hun uitdagingen door het bieden van efficiënte en werkbare oplossingen. Doelgericht werken we aan betere resultaten, door maatwerk bij uw specifieke uitdaging.

Op basis van een grondige analyse van de situatie, de doelen en de kwaliteiten van de school of HR-organisatie werken wij planmatig toe naar een eindresultaat. Wij adviseren en begeleiden bij het verbeteren van de kwaliteit en het professionaliseren van processen, tools en mensen binnen de organisatie. Het realiseren van een cultuurverandering is hier veelal onlosmakelijke aan verbonden.

Vertrouwen in ons

U kunt erop vertrouwen dat wij u voorzien van professionele oplossingen voor uw problemen. We adviseren vanuit ervaring, expertise en een scherpe analytische kijk op zaken. Om te komen tot gedegen oplossingen werken we planmatig en gestructureerd.

Als het gaat om nakomen van afspraken zijn we consciëntieus en betrouwbaar. We leveren wat we beloven. We werken zoveel mogelijk met bewezen oplossingen en valide & betrouwbare instrumenten. Vertrouwelijkheid is vanzelfsprekend volledig gegarandeerd in alles wat we doen.

Verbinden

Successen bereik je met elkaar en vier je met elkaar. Sterk leiderschap verbindt mensen aan elkaar, de organisatie en gemeenschappelijke doelen. Mensen meenemen in de koers zorgt daarbij voor draagvlak en voor nieuwe perspectieven. We brengen mensen bij elkaar in netwerken die over de grenzen van organisaties heen gaan. Zo zorgen we ervoor dat mensen gezamenlijk zoeken aar oplossingen en daarbij van elkaar leren.

Tijdens onze opdrachten verbinden wij ons ook aan onze klanten en werken we graag samen naar een oplossing toe. We dragen onze expertise ook graag over en zorgen er zo voor dat u er sterker dan voorheen uit komt. Pas dan laten we los en kunt u verder zelfstandig toekomstige uitdagingen aan.

Heeft u interesse in onze diensten?